Tractament d'Infermeria

  • Imprimeix

 

El personal d'infermeria en coordinació amb la resta de professionals, acompanya cada malalt durant el procés de curació. L'administració de medicació contra la TB és directament supervisada amb presa en presència física.

L'assistència es basa en l'aplicació dels processos d'infermeria, per tal d'assegurar la millor cura possible. Sense oblidar que cada persona té necessitats diferents i a més respon de forma diferent davant d'una alteració de la salut. Com tenim pacients amb perfils tan diferents, l'atenció d'infermeria està organitzada per administrar cures individualitzades en relació a les seves patologies, comorbiditats i factors de risc.