Clauses and agreements

  • Print

Binding agreement to the Xarxa de Centres d'Internament d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) and Gestió de Serveis Sociosanitaris with the Servei Català de la Salut and Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (currently Direcció General de Protecció Social).

Serveis Clínics

Penitentiaries

Second collective bargaining agreement